Prohlášení o kvalitě

Společnost Dura-Line se zavazuje poskytovat produkty a služby, které splňují nebo překračují veškeré požadavky zákazníků a platných norem a specifikací. K tomuto cíli se zavazuje i každý zaměstnanec.


Firemní politikou kvality společnosti Dura-Line je neustále zlepšovat provedení instalací včasným dodáváním služeb, zboží a informací kvalitního standardu, které trvale splňují nebo překračují požadavky našich zákazníků. Zaručíme vysokou úroveň spokojenosti zákazníků, abychom udrželi dlouhodobé závazky, produktivní vztahy se zákazníky a poskytli pozitivní pracovní prostředí.


Veškerý personál společnosti Dura-Line je odpovědný za dosažení a udržení takového kvalitativního standardu. Společnost Dura-Line je držitelem certifikátu ISO 9001 a plnění této normy je kontrolováno pravidelnými externími audity.

Implementace firemní politiky kvality společnosti Dura-Line vedla k založení našeho systému kvality a s ním spojených kvalitativních postupů.

Plán kvality zahrnuje:

  • Testování vstupních surovin: HDPE pryskyřic a dalších komponentů
  • Jednotné nastavení a řízení procesů výrobních standardů
  • Testování každého výrobku s cílem zajistit dodržování platných norem, včetně jmenovitě například norem ASTM, NEMA, NSF, TC-7, spolu se specifikacemi společnosti Duraline a/nebo specifikacemi zákazníka
  • Kontrolu všech produktů pracovníky výroby
  • Kontrolu všech produktů pracovníky oddělení zajištění kvality
  • Závěrečnou kontrola před odesláním
  • Shromažďování informací ze strany zákazníků o výkonu a problémech či plánech na zlepšení za účelem zdokonalení našich provozů a zlepšení způsobu, jakým nás vnímají zákazníci.

Naše odhodlání ke zlepšování kvality je vyjádřeno formou školení našich nových zaměstnanců a průběžným školením všech našich zaměstnanců. Každý zaměstnanec je odpovědný za kvalitu výrobků a služeb, které vyrábí nebo poskytuje. Vzdělávání a odpovědnost zaměstnanců je významnou součástí našeho programu kvality.

Náš program zapojení zaměstnanců je navržen tak, aby se využívání programu kvality týkalo všech zaměstnanců. Tento program poskytuje metodu pro rozpoznání zaměstnanců, kteří prokazují ochotu ke kvalitní a nákladově efektivní výrobě našich produktů. Tento program rovněž vyzývá zaměstnance k aktivní spoluúčasti na realizaci jejich nápadů. Na základě jejich pracovní výkonnosti a kvality práce jsou vybíráni zaměstnanci, kteří se stanou zaměstnanci měsíce společnosti Dura-Line.

Náš program zlepšování kvality je navržen za účelem neustálého zlepšování na všech úrovních. Pro zlepšování určitých oblastí a monitorování konkrétních procesů a projektů jsme vyvinuli speciální „Účelové pracovní týmy“. Podporujeme efektivní obousměrnou komunikaci o obchodu, a to prostřednictvím různých kanálů, například formou pravidelných jednání se  zástupci managementu, kde jsou prezentovány různé informace a kde lze vznášet dotazy. Náš plán kvality je pravidelně prověřován na našich jednáních pro zlepšování kvality a podrobněji pak na každoročním jednání přezkoumání systému managementu. Všichni zaměstnanci, od vrcholového managementu až po nejnověji přijaté zaměstnance, se účastní jednání pro zlepšování kvality. Veškerá zpětná vazba z kontaktu se zákazníky je projednávána našimi oblastními zástupci, obchodními zástupci a zástupci managementu. Informace, které získáváme od našich zákazníků jsou rozhodující při tvorbě našeho plánu kvality, abychom zajistili, že potřeby našich zákazníků budou předány všem zaměstnancům a řešeny včas a efektivním způsobem.

Downloads: